top of page

חורף


הימים מתקצרים והלילות מתארכים ומחקרים מראים שמצב הרוח יכול להיות מושפע לרעה מירידה בכמות החשיפה לאור השמש ומהעלייה בשעות החשיכה. כשזה ממש מורגש וחוזר על עצמו כל שנה זה כבר מוגדר כדיכאון עונתי. ההפרעה נפוצה יותר אצל אנשים צעירים בשנות העשרים לחייהם.

בטיפול תטא תכנות תת המודע ושינוי תחושות מכבידות נעשה הן ע"י הורדת ידע והן ע"י שינוי ושליפה של אמונות מגבילות מהתת מודע. הטיפול גם מלווה בשיחה והתבוננות אינטואיטיבית שמטרתן להגיע אל שורש העניין. המודעות למקור התחושות והשינוי האנרגטי הנעשה מאפשרים ליצור שינוי וריפוי.

המשפטים המצורפים הן הטמעות אנרגטיות/ תוכנות לתת מודע המועילות למצבי דכדוך ודיכאון - עונתי או אחר - והם תרגום קטע מהספר "מחלות והפרעות" של ויאנה סטייבל, מפתחת התטא הילינג.

אם אתם רוצים להטמיע את התחושות והאמונות הללו בתוככם , קראו את המשפט, אמרו "כן" , דמיינו שהאנרגיה של הידע הזה זורמת לתוככם כמו מים חיים וזה יעשה.

אפשר לחזק את ההטמעה ולהשתמש במשפטים כמו מנטרה אם אתם מרגישים שזה נכון עבורכם.

(: המשפטים הינם בלשון נקבה אך מכוונים לשני המינים

אני יודעת איך לחיות את חיי היומיום בלי להיות מדוכאת אני יודעת את הגדרת הבורא לשמחה - joy אני יודעת איך זה מרגיש לחיות מבלי להצטרך ליצור דיכאון אני יודעת איך זה מרגיש לחיות בלי להיות תקועה בתוך עצמי אני יודעת איך זה מרגיש לעזור לאחרים אני יודעת איך זה מרגיש לראות את החיים מזוית ראייה גבוהה אני יודעת איך זה מרגיש לחיות בלי להרגיש חסרת תקווה אני יודעת איך זה מרגיש ליצור דברים נפלאים בחיי אני יודעת איך ליצור מחשבות נפלאות אני יודעת איך לחיות בלי להקדיש חלק גדול מהיום לדיכאון אני יודעת את ההבדל בין דיכאון קליני להרעלת מתכות כבדות אני יודעת איך זה מרגיש לדעת שאני יכולה למצוא שמחה אני יודעת איך זה מרגיש להיות מסוגלת להתמודד עם כל מצב אני יודעת איך זה מרגיש לנשום את נשימת החיים אני יודעת איך לחיות ללא גישת "אני מסכנה" אני יודעת איך זה מרגיש להיות מוערכת ומוקרת ע"י הבורא אני יודעת איך זה מרגיש שיש תקווה והבנה יש לי את הגדרת הבורא להוקרת עצמי אני יודעת איך זה מרגיש להוקיר את עצמי אני יודעת שזה אפשרי להוקיר את עצמי אני יודעת שזה אפשרי להוקיר את עצמי אני יודעת את ההבדל בין רגשותיי לרגשותיהם של אחרים אני יודעת איך לחיות בלי לקחת עלי עצבות ויגון של אחרים צערם של אחרים משתנה אוטומטית לאהבה אני יודעת איך לחיות בלי שכל העולם ינוח על כתפיי אני יודעת אילו מזונות הם הטובים ביותר עבורי אני יודעת שזה בטוח עבורי להיות ערה וחיה אני יודעת שזה בטוח עבורי להיות אינטואיטיבית אני יודעת שזה בטוח להיות אני כל יום בכל מובן אני מרגישה חזקה יותר כל יום בכל מובן אני מרגישה מאושרת יותר כל יום בכל מובן ודרך אני מוצאת פתרונות כל יום בכל מובן ודרך אני רואה את האפשרויות הפתוחות בפניי בחיים

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
RSS Feed
bottom of page