השראה - תרגילים מונחים

תרגיל עצמי לריפוי העבר והטמעות לקראת השנה החדשה בהנחיית מיכל אור - תטא הילינג ונתיבים לשינוי ויצירה

     תרגיל למיקוד והגשמה לקראת השנה החדשה בהנחיית מיכל אור, תאט הילינג ונתיבים לשינוי ויצירה

 

קורסי תטא הילינג