top of page

השראה - תרגילים מונחים

תרגיל עצמי לריפוי העבר והטמעות לקראת השנה החדשה בהנחיית מיכל אור - תטא הילינג ונתיבים לשינוי ויצירה

     תרגיל למיקוד והגשמה לקראת השנה החדשה בהנחיית מיכל אור, תטא הילינג ונתיבים לשינוי ויצירה

 

קורסי תטא הילינג

קורס משחק החיים

קורס משחק החיים של התטא הילינג

קורס מתקדם תטא הילינג

קורס תטא הילינג מתקדם

קורס יסוד תטא הילינג

קורס תטא הילינג יסוד

אנטומיה אינטואיטיבית

קורס אנטומיה אינטואיטיבית

קורס שפע והגשמה

קורס שפע והגשמה

קורס סולמייטס

קורס סולמייטס- זוגיות מהנשמה

יחסי עולם

קורס יחסי עולם

עם מיכל אור דנא3

קורס דנא3

קורס ריינבו

קורס ריינבו

bottom of page