מיכל אור
מנהל/ת

תטא הילינג ונתיבים לשינוי, מודעות ויצירה