top of page

כבלים אנרגטיים

כולנו מחוברים האחד לשני במארג האנרגטי של היקום. רשת ענקית של קורי אור מחברת בין כולנו ומחברת

אותנו ליקום. במצבים מסוימים יכולים להיווצר חיבורים אנרגטיים שאינם מטיבים איתנו, הנראים כמו כבלים

.אנרגטיים

כשאנחנו חשים רגשות מאד עזים כלפי מישהו – אהבה אובססיבית, שנאה אובססיבית, כשיש בינינו מאבקי כוח, יחסי תלות, כעס גדול, משיכה חזקה, רצון להציל מישהו, רחמים, זוגיות שהסתיימה, הכבלים הללו יכולים

.להיווצר

הבעיה עם כבלים אלו שהם לא מאפשרים לנו להתקדם, לשכוח, לשחרר את האדם השני, הם יכולים להחליש

.אותנו אנרגטית ולתקוע אותנו בעבר, או במקום בו איננו רוצים להיות

ניתן לבדוק קיום של כבלים אנרגטיים באמצעות בדיקת שריר. לומר: "יש לי כבלים אנרגטיים עם ..." ואם השריר

.נשאר חזק זה אומר שיש כבלים

יש כמה דרכים לשחרר את הכבלים ולאפשר לנו להתקדם קדימה ולשחרר את העבר ואת ההשפעות השליליות של הכבלים. ראשית ניתן לתת ציווי באמצעות כלים של התטא הילינג ולשחרר את הכבלים. יכולה להיווצר תחושת שחרור גדולה כתוצאה מזה. לעיתים יש צורך לבדוק יותר לעומק מה אני מקבלת מהחזקת הכבלים הללו, אלו אמונות יש לי שמאפשרות להם להתקיים, לשנות את האמונות או את המחויבויות הנשמתיות בינינו ורק אז

.שחרור הכבלים יתאפשר

ישנן דרכים נוספות הכוללות דמיון מודרך והדמייה של ניתוק הכבלים הללו בינינו לבין האחר. בין אם לפעוטות גם יכולים להיווצר חיבורים אנרגטיים חזקים שבראייה אינטואיטיבית יכולים להיראות ככבלים, אבל את אלו לא נרצה בהכרח לנתק.החיבור הזה הוא טבעי בגילאים מסויימים. התהליך של שחרור הכבלים יכול להתבצע כחלק ממהלך יפול תטא הילינג ונלמד במסגרת קורס תטא הילינג. לפרטים נוספים על הקורס לחצו על קורס תטא

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
RSS Feed
bottom of page