top of page

החיים הם...?

מה הם החיים בשבילכם?

יש לנו הרבה הגדרות ואמונות לגבי מהם החיים. חלק מהאמונות האלה מקדמות אותנו וחלק מקשות עלינו כי הם משפיעות על חווית החיים שלנו ועל מה שאנחנו יוצרים בהם.

בקורס תטא הילינג יסוד הרבה פעמים נמצא את האמונה שהחיים הם סבל. כשמזהים אפשר בעזרת הכלים של התטא הילינג לשחרר ולשנות את האמונה.

באחד מקורסי המורים המתקדמים שלמדתי ב 2011, בזמן שקיבלתי טיפול עלתה האמונה "החיים הם חובה". נמצא שקיבלתי אותה מאבא שלי.

ילדותו המאושרת של אבי היתה קצרה היות ובהיותו בן 9 התחילה מלחמת העולם השניה וסביב גיל 12-13 נשלח למחנה עבודה עם כל משפחתו.

בסשן עלה שהוא איבד את משמעות החיים כילד בכל התהפוכות שעבר והחובה לדאוג למשפחה (במחנה העבודה ואח"כ), נתנה משמעות לחייו.

הלמידה עבורי ועבור כל השושלת היתה לדעת שאפשר להנות מהחיים. שאפשר להיות רוחניים ובמקביל להיות גם עם קלילות ושמחה. לדעת להיות באיזון בין רצינות לקלילות ולדעת שיכולים לקחת אותי ברצינות ויש משמעות לדבריי גם כשאני קלילה, שמחה ונהנית מהחיים והמסר היה להביא את זה גם לעם שלי.

בידקו בשריר אם גם לכם יש את האמונה שהחיים הם חובה. מוזמנים להחליף אותה לאמונה - "החיים הם זכות" או "החיים הם בחירה" או לאמונה אחרת שהבורא מראה לכם.

רוצים לדעת מה זה אומר ואיך זה מרגיש לחיות מתוך בחירה, מתוך קלילות ומתוך שמחה?

לדעת שזה אפשרי להיות קלילים, שמחים ומחוברים לבורא ולרוח?

רוצים לדעת שיש לחיים משמעות גם כשחיים בלי תחושת חובה וחיים מתוך שמחה, קלילות והנאה?

שיש לחיים משמעות גם בלי תחושת החובה לדאוג למשפחה/לכולם?

שאפשרי ואתם יודעים איך להיות עבור המשפחה שלכם ועבור אחרים מתוך בחירה ולא מתוך חובה?

שאתם יודעים מתי ואיך להיות עבורם ומתי ואיך להיות עבור עצמכם?

ששני הדברים יכולים להשתלב בהרמוניה?

אמרו כן ואפשרו להטמעות למלא אתכם בקלילות ובפשטות.

Opmerkingen


Featured Posts
Recent Posts
Archive