top of page

דברים שלא רואים מכאן

הערפל שהיה לפני כמה ימים הביא איתו תובנות מעניינות.

קמנו בבוקר לערפל. כזה שלא רואים ממטר או יותר נכון הראות היתה לטווח של עשרה מטרים. מקסים, חלומי, אבל יכול להיות מלחיץ בכביש. בהסעת הבוקר לבה"ס אני נוהגת, בלי לראות את הדרך במלואה. טווח הראייה מצומצם מהרגיל.

אני נוהגת לאט, בזהירות לנוכח חוסר הבהירות. ככל שמתקדמים בדרך מתגלים עוד ועוד דברים שלפני שניה לא ראיתי ולא ידעתי שהם שם. כמו בחיים. לא תמיד אפשר לראות את הדרך בבהירות. לא תמיד אפשר לזהות את המכשולים, האתגרים, המתנות שבדרך. אבל אם נעצור ולא נתקדם בשל חוסר הוודאות, בשל הפחד, נישאר במקום, ניתקע ולא נגיע אל היעד. ומה אם הפחד יכול להיות בכלל התרגשות מהלא ידוע מהנגלה עוד ועוד? מה אם זה בטוח עבורנו להתקדם גם בלי לדעת הכל ? מה יאפשר לנו ללכת בדרך, להנות מהיופי של הנגלה ולסמוך על היקום שגם הסמוי הוא לטובתנו והוא תכף יתגלה? התובנה השניה מערפל הבוקר היתה שזה שאנחנו לא רואים משהו לא אומר שהוא לא נמצא בחיים שלנו. בדר"כ ממרפסת הביתשלנו יש תצפית יפה למדבר.רואים ךמרחוק, הרים, שמיים, עמקים.

עם הערפל, הנוף נגמר מעט אחרי המרפסת. כביכול אין כלום מעבר לה.

כמה פעמים לא ראינו את מה שקיים בחיינו? בגלל מסך של רגשות, של שיפוטים, דעות של אחרים, אג'נדות, מסקנות ושקרים?

מה יאפשר לנו לזהות את מה שנמצא בחיים שלנו מעבר למיסוכים ולמסכים?

מה יאפשר לנו בהירות במקום בו יש בלבול? הוקרת תודה והכרת תודה במקום לבחור בשקר של שלילה, ועיוורון?

מה יאפשר לנו להכיר במה שכבר יצרנו, במה שאנחנו יוצרים, במה שמתהווה ולהכיר ביכולות שלנו כיוצרים במקום לבטל, להקטין ולהכחיש את הקיים?

לסיום הורדות רלוונטיות -

רוצים לדעת מה זה אומר ואיך זה מרגיש להתקדם בבטחה גם בלי לראות את סופה של הדרך, גם בלי לראות את כל המסלול?

רוצים לדעת להבחין מתי זה הזמן להתקדם קדימה ומתי להישאר במקום בו אתם נמצאים ופשוט להיות?

רוצים לדעת שהיקום הינו מקום בטוח להתקדם בו?

רוצים לדעת מה זה אומר ואיך זה מרגיש שהיקום תומך בכם? נותן לכם גב, גם כשאתם לא רואים את הדרך?

רוצים לדעת מה זה אומר ואיך זה מרגיש לסמוך על האינטואיציה שלכם, על ההדרכה וההכוונה, להיות גם זהירים וגם נחושים בהתקדמות שלכם?

רוצים לדעת שאפשרי עבורכם להנות מהיופי של מה שאתם רואים כרגע, גם בלי לראות את כל התמונה?

רוצים לדעת מה זה אומר ואיך זה מרגיש להכיר את מי שאתם, להכיר במה שיצרתם עד כה ולהוקיר תודה על הקיים בחייכם?

רוצים לדעת מה זה אומר ואיך זה מרגיש, שזה בטוח עבורכם ואתם יודעים איך כבר מהיום לראות מעבר למסכי העיוורון, הבילבול, הרגשות, נקודות המבט המעניינות, השיפוטים, המסקנות והשקרים?

רוצים לראות את הקיים בחייכם דרך עיני הבורא?

אמרו כן, היו עדים למפל של ידע ואהבה מוזרם אליכם והידע מוטמע בכם באהבה <3

תטא הילינג עם מיכל אור

コメント


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
RSS Feed
bottom of page