top of page

על רוחות השינוי


מה שהרוח עשתה לעץ... ישנו פתגם סיני עתיק האומר שהדבר היחיד שאינו משתנה הינו שהכל משתנה.

אם נתנגד לשינוי, אם ניאחז בישן, לא נרפה מתפיסות שכבר אינן נכונות עבורנו, ניתקע או נישבר.

לעיתים אפשר לתקן את השברים, אבל מה אם במקום זה, נתעגל וננוע עם רוחות השינוי?

מול הרוחות העזות הנושבות על שפת מכתש רמון, העץ הזה מצא את הדרך להמשיך ולהתפתח.

רוצים לדעת מה זה אומר ואיך זה מרגיש להרפות מתפיסות שאינן משרתות אתכם יותר?

רוצים לדעת מה זה אומר ואיך זה מרגיש לבחור בשינוי ולזרום איתו?

רוצים לדעת מה זה אומר ואיך זה מרגיש להשתנות בלי היאחזות בישן ובלי התנגדות לחדש?

רוצים לדעת להבחין דרך הפרספקטיבה הגבוהה של הבריאה במה להשתנות ובמה לא? ומתי? ואיך?

רוצים לדעת איך להשתנות בלי פחד ובלי להיתקע בדפוסים שאינם מקדמים אתכם?

רוצים לדעת מה זה אומר ואיך זה מרגיש להיות גמישים ויציבים בו זמנית?

שזה אפשרי עבורכם ואתם יודעים איך ומתי להיות יותר גמישים? ואיך ליצור את מה שאתם רוצים בעזרת גמישות?

ולהבחין בין גמישות לבין ויתור על עצמכם?

רוצים לדעת להבחין בין גמישות לבין להיות חסר עמוד שדרה?

רוצים לדעת מה זה אומר ואיך זה מרגיש להיות גם אסרטיבי וגם גמיש?

רוצים לדעת מה זה אומר ואיך זה מרגיש שהמציאות מתגמשת ע"פ רצונכם? ושיש לכם אפשרות ואתם יודעים איך להשפיע וליצור יחד עם הבריאה מציאות רצויה?

רוצים לדעת להבחין דרך אנרגית הבריאה מתי להתגמש מול המציאות ומתי לפעול לשנות אותה?

רוצים לדעת מה זה אומר ואיך זה מרגיש ושזה אפשרי גם להתגמש מול המציאות וגם לפעול לשנות אותה? ומתי ואיך לשלב בין שתי הגישות והדרכים בצורה הגבוהה ומטיבה?

אמרו כן וההורדות הללו שלכם

Comentarios


Featured Posts
Recent Posts