top of page
מדיניות הפרטיות

 אנחנו מכבדים את פרטיותכם. הפרטים שמילאתם ישמשו לצורך חזרה אליכם בהתאם לנושא בו התעניינתם ולעדכונים שונים. יש באפשרותכם להסיר עצמכם מקבלת העדכונים בכל שלב. .פרטיכם יישמרו אצלנו ולא יועברו לצד שלישי

bottom of page