עד שלא תהפוך את התת מודע למודע הוא ינהל את  חייך ואתה תקרא לזה גורל. קארל יונג