top of page
נקודת המבט שלנו יוצרת את המציאות. מה אם יש דרך לשנות     את נקודת המבט שלנו ואיתה       את המציאות כולה

 

אקסס קונשסנס מאגדת בתוכה כלים שונים לשינוי והרחבת המודעות. סימפוניה של אפשרויות הינה כלי אנרגטי  טיפולי ליצירת שינוי בגוף ובמציאות. ד"ר דיין היא פיתח את הכלי הזה ואני משלבת אותו בעבודה הטיפולית שלי. ניתן להשתמש בו גם מרחוק.

 

סימפוניה של אפשרויות

סימפוניה של אפשרויות

אקסס בארס

אקסס בארס

תהליכי גוף של אקסס

תהליכי גוף של אקסס

MTVSS

MTVSS

מתיחתפנים אנרגטית עם מיכל אור

מתיחת פנים אנרגטית

מפגש הכרות עם אקסס

מפגש הכרות עם הכלים של אקסס לשינוי

bottom of page