top of page

יחסי עולם


יום ראשון מתחילים. לנקות טינות ישנות, תרעומות, פחדים.

תבדקו בשריר האם יש לכם טינה כלפי היהדות? האם יש לכם טינה כלפי יהודים? כלפי ארצות המוצא שלכם ושל השושלת שלכם? כלפי העמים שהיו היריבים של השושלת שלכם? האם בשושלת שלכם יש דנא מעמים שהיו יריבים והיריבות האת נמשכת עד היום בתאים שלכם? אולי הגיע הזמן להשתמש באנרגיה הזאת ובמשאבים שלכם לדברים אחרים מלבד החזקת הטינה וההתנגדות? אולי הגיע הזמן לשלום ולשקט פנימי?

בדקו בשריר האם יש לכם את האמונות הבאות

אני חייב/ת להרגיש יותר טוב/ה מאחרים

יש לי התנגדות לתערובת הגנטית בדנא שלי

אני יודעת מה נכון עבור אחרים

יש לי טינה כלפי ההיררכיה הדתית

יש לי טינה כלפי הכחשת האלה בדתות הגדולות/ראשיות

אלו חלק מרשימת האמונות הנבדקות בקורס יחסי עולם.

ב5 ימים ננקה אמונות אלו, דעות קדומות, אמונות ורגשות קשים כלפי עמים שונים, ארצות שונות, דתות שונות,קבוצות שונות, מקצועות, וקבוצות בעלות מאפיינים משותפים המפעילות אתכם. תבינו יותר לעומק איך לעבוד עם הרמות גנטית וההיסטורית ותצאו עם הרבה יותר קלילות וחופש.

תוכלו לטייל בעולם בלי להיות מופעלים מעמים ומקומות שונים ואם תופעלו תדעו איך לטפל בזה.

תוכלו ליצור יותר שפע בחייכם, תוכלו לחוות שלום פנימי רב יותר ותוכלו להשפיע לטובה על התודעה הקולקטיבית המשותפת שלנו.

בקורסים האחרים של התטא הילינג לא מגיעים לנושאים ולמקומות הללו בדר"כ.

האם זה הזמן עבורכם? אפשר עדיין להצטרף ויש מקומות לינה בוילה מקסימה וכיפית 5 דקות מהמצוק המשקיף על מכתש רמון.

הורדות - רוצים לדעת איך זה מרגיש ואיך לחיות

באחווה עם כל בני האדם

בקבלה של דעות אחרות

בנוחות עם דתות שונות

רוצים לדעת מה זה אומר ואיך זה מרגיש להתחבר לאנשים מדתות שונות

רוצים לדעת מה זה אומר ואיך זה מרגיש להתחבר בקלות לאנשים ממוצאים שונים

רוצים לדעת איך זה מרגיש ואיך לחיות בשלום עם התערובת הגנטית שלכם

רוצים לדעת מה זה אומר ואיך מרגיש להיות בטוח ומוגן גם בלי טינה ודעה קדומה כלפי בני דתות שונות ומוצאים שונים?

כתבו כן והיו עדים להורדה אליכם.

רוצים להעמיק ולשחרר את מה שכבר לא משרת אתכם? הצטרפו לקורס הקרוב, 26/1 במצפה רמון

לשאלות והרשמה דברו איתי 050-8211067 באהבה, מיכל

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
RSS Feed
bottom of page