top of page

הדרך


הדרך שלנו. יש כל כך הרבה תפיסות לגבי הדרך שלנו, הנתיב שלנו שלפעמים חלק מהאפשרויות העומדות בפנינו נעלמות מאיתנו בתוך כל התפיסות הללו.

המודעות הזאת לגבי האופן בו אני הולכת או לא הולכת בדרך, עלתה בי בזמן טיול טבע (שהשקיף על הנוף הזה בתמונה) בו הדרך התחילה כדרך סלולה וברורה והפכה למשהו מתעתע ולא מוגדר ואני תהיתי ביני לבין עצמי מה אני בוחרת בדרך כזאת. לעצור? לוודא שזאת "הדרך הנכונה" ? ליצור לעצמי דרך משלי? ללכת בכל מקרה גם בחוסר וודאות או להיתקע? מה אתם בוחרים במצב כזה? מתוך ההסתכלות עלו לי כמה שאלות וגם כמה הורדות תטאיסטיות רלוונטיות.

אז השאלותה בסגנון אקסס שאני שואלת הן

מה עשיתי לכ"כ חיוני בעל ערך ואמיתי בלדעת את הדרך שמונע ממני ללכת בדרך?

מה עשיתי לכ"כ חיוני בעל ערך ואמיתי בללכת בדרך הסלולה שמונע ממני ללכת בדרך שלי?

ואם תבחרו, כל מה שהשאלות מעלות וכל האנרגיה שחוסמת אתכם מללכת בדרך בכלל ושלכם בפרט, מוכנים לשחרר? אמרו כן והאנרגיה משתנה.

ואתם יכולים להמשיך לשחק עם זה ולשאול "מה יאפשר לי ללכת בדרך וליצור אותה תוך כדי, מתוך נוכחות בהווה ומודעות לאפשרויות האינסופיות של העתיד? " מה זה יכול ליצור עבורכם ועבור העולם כולו?

וההורדות התטאיסטיות הרלוונטיות -

רוצים לדעת מה זה אומר ואיך זה מרגיש ושזה אפשרי עבורכם לצעוד בדרך שלכם?

לצעוד בה גם כשהיא עדיין איננה סלולה?

מה זה אומר ואיך זה מרגיש ליצור ולסלול את הדרך שלכם מתוך מרחב האפשרויות האינסופיות של העתיד ומתוך הנוכחות בהווה, בלי תלות בעבר?

מה זה אומר ואיך זה מרגיש ללכת בדרך גם בלי להיות תלויים במורי דרך ולדעת מה זה אומר ואיך זה מרגיש להיות מורה הדרך של עצמך?

רוצים לדעת מה זה אומר ואיך זה מרגיש להיעזר בסימנים המעודנים הנשמתיים הנגלים לכם ומסייעים בדרך ?

ורוצים לדעת מה זה אומר ואיך זה מרגיש לדעת שתמיד אפשר לבחור שוב ליצור וללכת בדרך אחרת

ולדעת גם מה זה אומר ואיך זה מרגיש להגיע אל היעד ויחד עם זאת גם לדעת שבעצם ההליכה בדרך אתם כבר ביעד?

אמרו כן וההורדות מוטמעות בכם באופן אנרגטי

מאחלת לכם שהדרך תהיה יפה ומתמשכת, יצירתית, תורמת, נתרמת ואוהבת עם הרבה נקודות עניין ויעדים מוגשמים לאורכה.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
RSS Feed
bottom of page