top of page

מי כותב את סיפור חיינו?

השבוע עלתה התמודדות עם שאלה קשה ששאלה אותי בחורה מקסימה ומיוחדת - "למה ההורים שלי זנחו אותי? למה הורים עושים ילדים ואז זונחים אותם?" באותו הרגע מתוך החוויה של האמת שבתחושה שלה לא

. עניתי

הרגשתי שאין לי מה לענות ושאני לא יודעת את התשובה. לא יכולה להיות תשובה לזה, לא צריכה להיות תשובה לזה. רק אמפתיה.

הסתובבתי עם השאלה באותו היום ועם ידיעה שאני רוצה תשובה לשאלה שלה. למחרת ירד האסימון והרגשתי

.שקיבלתי מענה. הזכירו לי את מה שידעתי ושכחתי לרגע, לנוכח המצוקה והכאב של מי שמולי

כל מה שקורה בחיינו הוא בחירה של הנשמה שלנו. אנחנו לא קורבנות. אנחנו יוצרים את סיפור חיינו , עם כל

.הדרמות הקטנות והגדולות , עם הכאב וההנאה, העצב והשמחה. כל אחד ממרכיבי העלילה מלמד אותנו משהו

לפעמים הלימוד הוא לשנות את האמונה, אשמה, קרמה שגרמה לנשמה לבחור בסיפור הספציפי הזה על כל פיתוליו. לעיתים ההתנסות נועדה לדחוף אותנו קדימה, לצאת מאיזור הנוחות שלנו, להתחבר לכוחות

.הסמויים שלנו, להתחבר לאנשים אחרים - יש אינסוף סיבות.

במקרה הזה הספציפי של הבחורה המקסימה ששאלה את השאלה, יכולתי יום למחרת לראות את אחד

.ההקשרים שלה להזנחה שחוותה בחייה ולהבין קצת יותר את סיפור חייה הנוכחי

במהלך סשן טיפולי עלתה לה תמונה של אחד הגלגולים שלה בו היא ראתה את האנשים שהנהיגה נקברים חיים וחוותה תחושה חזקה בחיים ההם של אשמה ושל הזנחה - היא הזניחה לתחושתה את האנשים שהיתה אחראית להם. האמונה הזאת והאשמה - בין אם היו האמת הגבוהה ובין אם לא - גרמו לה ליצור עבור עצמה מציאות חדשה בה היא חווה הזנחה - ע"מ ללמד את עצמה לא להיות מזניחה - תוך סוג מסויים של הענשה

.עצמית מתוך רצון לכפר על מה שהיה.בחיים האלה

מתוך מקום של מודעות וכלים כמו תטא הילינג, היא יכולה לסלוח לעצמה, לשחרר את האשמה, לשחרר את האמונה שהיא זנחה את אנשיה, לדעת שהיא יכולה לסמוך על עצמה שלא תזניח אחרים גם בלי לחוות הזנחה בעצמה, לקבל את הפרספקטיבה הגבוהה של הבריאה על החיים הקודמים ועל חייה היום וליצור משהו חדש טוב

.יותר, עם מרחב ונוכחות של אהבה ועוצמה

הבנתי שהתשובה שקיבלתי הגיעה בזמן הנכון, כי באותו הרגע, כשעלתה השאלה, כשעלה הכאב, הדבר המדוייק

.היה לתת לו להיות, לאשר אותו, לתת לו לגיטימציה ואמפתיה, לאהוב ורק בשלב הבא להתמיר אותו ולשחררו

הלוואי ונצליח כולנו לשחרר את הכאב והסבל מהתפקיד שנתנו להם, ללמד אותנו ולפתח אותנו, נשחרר את

.דפוסי העבר, נצמח מחוויות של אהבה ושמחה ונכתוב את סיפור חיינו לטובה

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive