top of page

נחשים מפחידים אתכם? שיתוף טיפול מתוך קורס תטא הילינג


שיתוף טיפול תטא הילינג מקורס יסוד

אחד הסשנים במהלך קורס תטא הילינג יסוד עוסק בפחד או פוביה.

פחד הוא תגובה מידית לתופעה מסוכנת, פחד כרוני וקיצוני מוגדר כפוביה

פוביה פוגעת בתפקודו של האדם וגורמת לו להימנע ממצבים ופעולות שונות. סוגי הפחדים והפוביות רבים ומגוונים החל מפחד משהייה במים, במקומות סגורים ובחושך פחד מחרקים, הופעה בפני קהל ונסיעה ברכב.

אחד הפחדים או פוביות בהם נתקלתי כבר כמה פעמים בקורסים הינו פחד מנחשים.

מה שמעניין בעבודה עם פחדים ופוביות זה שאנחנו מתחילים בנקודה אחת, מעמיקים עד שאנחנו מגיעים לשורש הפחד וברגע שהגענו, שינינו אמונות שהיו שם, שלחנו ריפוי לטראומה שהיתה שם ונתנו ידע אנרגטי שמרחיב את הפרספקטיבה, הפוביה משתחררת.

לפעמים מוצאים את השורשים לפחד בחיים האלה אבל הרבה פעמים פוביות מקורן בהתנסות בחיים קודמים או בהתנסות של מישהו מהשושלת שהועברה לדורות הבאים.

איך מתחילים? דבר ראשון אני מבקשת מהמטופל לדרג את רמת הפחד.

בסשן האחרון בו הודגם טיפול בפחד מנחשים רמת הפחד היתה 8

בקריאה אינטואיטיבית כשביקשתי לראות את שורש הפחד עלתה לי תמונה של בור עם נחשים.

בתטא הילינג יש לנו תהליך של שאילת שאלות וחפירה לגילוי השורש.

בשאלות " מה מפחיד בנחשים" המודגמת לא ידעה לומר מה מפחיד בזה. רק שהם על הקרקע, זוחלים.

בבדיקת שריר מצאנו שהפחד נמצא ברמה ההיסטורית, שעבור מי שלמד תטא זה אומר שזה קשור לחיים קודמים או לתודעה קולקטיבית.

מצאנו ואישרנו בבדיקת שריר שזרקו אותה בעבר למערה עם נחשים ועלה אינטואיטיבית שזה קרה במצרים העתיקה.

הסיבה בגינה היא נזרקה לבור היתה קשורה להיותה מרפאה.

בבדיקת שריר מצאנו שהיא עדיין שם במערה.

שלחנו ריפוי אנרגטי לעבר.

לימדנו שזה הסתיים, שמה שהיה אז ושם הסתיים.

הטמענו את הידע שהיא יכולה להיות מרפאה בלי שיענישו אותה, בלי שיזרקו אותה לבור של נחשים,

ושזה בטוח עבורה להיות מרפאה.

בסוף סשן של 15-20 דקות, המודגמת הרגישה מוגנת, ללא פחד מנחשים ודירוג רמת הפחד היה אפס.

אם גם אתם רוצים ללמוד איך לטפל בפחדים ופוביות, יחד עם עוד כלים, תהליכם ותכנים, מוזמנים לקורסי תטא הילינג הקרובים.

פירוט התאריכים בדף הבית

או

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
RSS Feed
bottom of page