top of page

מעבר למסיכה - דאונלודים של תטא הילינג בהשראת פורים

הדאונלודים הבאים נוצרו בהשראת פוסט שכתבתי לפורים, אותו ניתן לקרוא כאן

הדאונלודים הינם כלי אנרגטי לשינוי מתוך הכלים של התטא הילינג. למידע נוסף מוזמנים להצטרף לקורס

יסוד.

גם אם טרם למדתם תטא הילינג, אתם יכולים לומר כן לאחר קריאת הדאונלודים והם יוטמעו בכם

באהבה.

אתם גם יכולים לדמיין כעין מפל מים אנרגטי הזורם מלמעלה סביבכם ודרככם וממלא אתכם.באנרגיה

ובהורדות המפורטות

?רוצים לדעת מי אתם מתחת לאמונות, תפיסות ורגשות

?רוצים לדעת לראות מעבר למסיכות ולאשליות? שלכם? של אחרים? של המציאות הזאת

?רוצים לדעת איך לחיות בלי להרגיש שאתם צריכים להסתיר את עצמכם? מעצמכם? מאחרים

שזה בטוח עבורכם ואפשרי לכם כבר מעכשיו

?רוצים לדעת איך לאפשר לכל החלקים שלכם לבוא לידי ביטוי בהרמוניה ושלווה

רוצים לדעת מה זה אומר ואיך זה מרגיש לאהוב את כל החלקים שלכם ולאפשר לעצמכם להיות במלוא

?העוצמה שלכם תוך מימוש מלוא הפוטנציאל שלכם

?רוצים לדעת מה נמצא מתחת לכל החלקים? השלם היודע שהינכם, המחובר במלואו לאור

רוצים לדעת מה זה אומר ואיך זה מרגיש לחיות מתוך וכהוויה השלמה היודעת שהינכם באמת

?המחוברת במלואה לאור

רוצים לראות את עצמכם כפי שהבורא רואה אתכם? ולדעת איך לחיות את העצמי הזה ביומיום? שזה

?אפשרי עבורכם כבר מעכשיו

אמרו כן, הרגישו את האנרגיה זורמת אליכם מהבריאה לכל התאים ודעו כי האנרגיה מוטמעת בכם

.בקלילות ובפשטות לטובתכם העליונה

Commentaires


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
RSS Feed
bottom of page