top of page

דאונלודים לנהיגה בטוחה


מספר הורדות אנרגטיות לנהיגה בטוחה בכבישים

?רוצים לדעת מה זה אומר ואיך זה מרגיש להיות ברכב עטופ/ה אהבה ואור

?רוצים לדעת מה זה אומר ואיך זה מרגיש ע"פ הבריאה לנהוג ברכב בלי למשוך אנרגיה של מכוניות אחרות/ של אחרים אליך

לנהוג בכבישים בשלום ללא התקלויות עם כלי תחבורה אחרים, בפשטות ובקלילות

להיות מוגנים גוף ורכוש בכל שלב ושלב בשהייה על הכביש-רכב שלך/של מישהו אחר

לצאת בבטחה, לנהוג בבטחה ולהגיע בבטחה ליעד- עבודה/בית

לדעת איך לנהוג ברכב ללא הסחות דעת, להישאר במרכז שלך בכל רגע ורגע

לשמור על יציבות ואיזון מתוך מודעות למה שקורה סביב ויכולת להגיב במהירות ובצורה

מדויקת ע"פ הגדרת הבורא

ללמד את הרכב שהוא ממלא את היעוד שלו להוביל בבטחה ליעד והוא יודע איך, בשמחה

ושכל אלה אפשריים עבורכם ואתם יודעים איך כבר מהיום

אם אתם רוצים אמרו כן והידע הזה מוטמע בכם בקלילות, בפשטות ועם המון אהבה

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
RSS Feed
bottom of page